Terugblik studiedag tienerpooierproblematiek

triestig meisje

Op 10 mei vond een online studiedag plaats over de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers. Daarbij ging aandacht naar de opgebouwde kennis, de ontwikkelde tools om preventief te kunnen handelen, het herkennen van signalen en de opvang en begeleiding van slachtoffers. Recent komt ook het daderluik zelf meer in het vizier. Doel was inzicht te geven in de ontwikkelde instrumenten, de goede praktijken van samenwerking en handvaten om te handelen in deze complexe thematiek.

Deelnemers konden zowel een plenair gedeelte bijwonen als zich inschrijven voor een aantal breakoutsessies.

Het materiaal van de studiedag is hieronder te vinden.

Plenair deel

Break out sessies

  • Sessie 1 Online tools: Hier komt u meer te weten over alle online tools in het kader van preventie van slachtoffers. Sommige tools kunnen ook ruimer worden ingezet dan louter bij de tienerpooierproblematiek. – Inne Cornu (Child Focus) + Tara (Sensoa) - Presentatie
  • Sessie 2 Juridische begeleiding: Wat houdt de juridische ondersteuning van slachtoffers van tienerpooiers in? Waarop moet gelet worden en wat kunnen de referentiecentra mensenhandel hierin betekenen? – Sarah De Hovre en Klaus Vanhoutte (Directeurs PAG ASA en Payoke)
  • Sessie 3 Beroepsgeheim: Iedere (jeugd)hulpverlener is ongetwijfeld al eens op de limieten van zijn geheimhouding en de vertrouwensrelatie met zijn ‘cliënt’ gebotst. Deze sessie probeert hierin meer helderheid te scheppen. – Wouter Terrijn Presentatie
  • Sessie 4 Assessment: Bij ernstige vermoedens van slachtofferschap kunt u contact opnemen met Payoke om dat te melden en om een assessment te vragen. Wat houdt dat assessment concreet in? Dat kom je hier te weten. – Steve Gorelashvili (Payoke) en Sofie Ducatteeuw (JEZ11 Ieper) - Opname
  • Sessie 5 Beleid in organisaties: Positief en preventief meets curatief en gespecialiseerd: hoe organiseren we ons op de begeleiding en opvang van slachtoffers? – Bram Antheunis (Opgroeien) + Liesbet Dillen (Wingerdbloei) - Opname
  • Sessie 6 Onderzoek naar daders: Presentatie van de onderzoeksopzet en eerste resultaten van het recent opgestarte onderzoek naar daders. - Chaim Demaré (VUB)Opname