Update richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp bij uitbraak COVID-19

Corona onder de microscoop

De richtlijnen voor de residentiële voorzieningen Jeugdhulp en CKG bij een uitbraak van COVID-19 zijn geactualiseerd. Momenteel is er een verhoging van het aantal bevestigde besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Om de voorzieningen hiervan maximaal te vrijwaren, zijn verhoogde waakzaamheid en extra alertheid geboden. Belangrijke acties daarbij zijn:

  • een verhoogde waakzaamheid voor personeel, zowel in het respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen, het volgen van de richtlijnen als personeelsleden terugkeren uit vakantie en het laten thuisblijven en testen van zieke medewerkers;
  • het opmaken van een draaiboek tegen 21 augustus 2020;
  • het blijven invullen van de COVID-19-registratie, die essentieel is om de toestand op het terrein op te volgen en de nodige acties op te zetten;
  • het toepassen van handhygiëne bij het betreden en verlaten van de voorziening. Het is belangrijk om de nodige handalcohol en instructies te voorzien bij de in- en uitgang(en);
  • voldoende aandacht besteden voor de omgevingshygiëne, vooral in de gemeenschappelijke ruimtes. Bekijk hiervoor het ondersteunend instructie- en vormingsmateriaal.
  • wat mondmaskers betreft, is het gebruik ervan door personeelsleden die rechtstreekse contacten met bewoners hebben, sterk aanbevolen. Omwille van de wetenschappelijke evidentie dat de kleinste kinderen niet (zo) besmettelijk zijn en dat de leefgroep voor uithuisgeplaatste minderjarigen een thuis is waar ze zich geborgen moeten voelen, wordt deze aanbeveling genuanceerd in de geactualiseerde outbreakrichtlijnen. Dit in functie van het pedagogisch beleid van organisaties, het leefklimaat en de leeftijd van de minderjarigen. Een dergelijke nuancering geldt ook voor bezoeken van contextfiguren aan de voorziening.

Meer weten?