Vanaf 9 juni schakelt Jeugdhulp naar fase 2

Een meisje schildert een regenboog met waterverf en een penseel

De jeugdhulp schakelt op woensdag 9 juni 2021 naar fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol. Dat heeft de Taskforce COVID-19 Zorg op 26 mei beslist op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en het Zomerplan van het Overlegcomité.

Deze beslissing is onder voorbehoud van de bevestiging van het Zomerplan door het Overlegcomité op 4 juni. De omschakeling geldt voor de jeugdhulp, het VAPH en de CAW. Ook de volledige eigen dienstverlening van Opgroeien, de kinderopvang, de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning schakelen op 9 juni naar een lagere fase.

Dat betekent dat we de normale werking vanaf 9 juni zoveel mogelijk kunnen hervatten, op voorwaarde dat alle preventieve en hygiënische maatregelen worden nageleefd en dat er een permanente waakzaamheid is voor eventuele besmettingen.

 • Bij een besmetting is er een grote impact op de leefgroepen. Daarom vragen we dat residenties er alles aan doen om het bezoek van derden aan de leefgroep zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
   
 • Voor de residentiële voorzieningen van Opgroeien: om de administratieve last te reduceren, besliste de Taskforce Zorg ook dat de frequentie van de COVID-registratie door de collectiviteiten vanaf 1 juni in principe teruggebracht wordt van dagelijks naar wekelijks.
  • De voorzieningen zullen enkel nog op dinsdag een link voor de registratie ontvangen.
  • We verwachten dat die registratie op dinsdag tegen uiterlijk tegen 11.00 uur ingevuld wordt.
  • Enkel bij een vermoedelijke of bevestigde besmetting bij een medewerker of een resident, moet nog dagelijks geregistreerd worden. Daarvoor kan de meest recente link van de wekelijkse registratie hergebruikt worden.
  • Van zodra het antwoord op de vragen over vermoedelijke of vastgestelde besmetting bij residenten of medewerkers weer nul is, kan teruggeschakeld worden naar de wekelijkse frequentie.