Veilig Verblijf in de kijker

Meisje stapt langzaam over een evenwichtsbalk.

Op donderdag 28 oktober vond het inspiratie- en netwerkmoment over veilig verblijf plaats, met tal van partners die betrokken zijn bij de uitbouw hiervan.

Allen samen, dat was op zich al verbindend. Want allemaal zijn we zoekende hoe we de meest kwaliteitsvolle zorg voor die jongeren met zware rugzakken kunnen organiseren. De organisatie ging niet zonder slag of stoot: corona zorgde voor de nodige quarantaines, zowel bij panelleden als organisatoren.

Bruno Vanobbergen – algemeen directeur Opgroeien - zorgde voor een literair beginwoord, dat ons meteen uitdaagde in onze denkoefening. Krachtig daarna was de getuigenis van Yeboah. Op een authentieke manier gaf hij een aantal kernboodschappen mee die bleven hangen: hoe slecht het ook gaat met een jongere, blijf zoeken naar het waarom. Ook al gebruiken jongeren soms fout gedrag, eigenlijk willen ze dat ook niet. Het is belangrijk dat hulpverleners dat proberen te zien en daar ook naar handelen.

De panelgesprekken leverden mooie visies, elk vanuit een eigen perspectief. Het onderwijsbeleid werd toegelicht en de resultaten van het eerste leertraject leefklimaat kwamen aan bod. Daaruit blijkt vooral dat praten met elkaar onnoemelijk belangrijk is. Dat helpt om de aandacht voor het leefklimaat vast te houden, de eigen blik te verbreden en alert te blijven voor mogelijke valkuilen. Uiteraard waren er soms verschillen in visies, maar net dat houdt de kijk breed en verdiept het debat.

Heb je als voorziening interesse in het ondersteuningsaanbod van Touché en Remember?

Meer informatie en contactgegevens vind je in de presentatie.