Charter vernieuwd partnerschap binnen jeugdbescherming

De Vlaamse forumgroep ontwikkelde een gemeenschappelijke taal en visie voor die trajecten waar organisaties en consulenten in die situaties van verontrusting en maatschappelijke noodzaak elkaar ontmoeten in het traject van kinderen en jongeren. Deze gemeenschappelijke taal en visie vind je verwoord in een aantal uitgangspunten opgenomen in het charter tot vernieuwd partnerschap.