Contact  |

Publicaties

Jaarverslag Jeugdhulp

Het Jaarverslag Jeugdhulp is sinds de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp uitgegroeid tot een intersectoraal initiatief. De cijfers hebben dus betrekking op meer dan enkel jeugdhulp binnen Opgroeien. Het jaarverslag geeft telkens de belangrijkste feiten en cijfers weer. De registratie en analyse van cijfergegevens in de jeugdhulp wordt jaar na jaar kwalitatiever.

Meer weten? Neem een kijkje op de site van Jaarverslag jeugdhulp.

Jongerenbrochures

Jongerenwelzijn heeft infobrochures voor jongeren, ouders en andere geïnteresseerden over de werking van de ondersteuningscentra jeugdzorg, de intersectorale toegangspoorten, de sociale diensten van de jeugdrechtbank en de crisisjeugdhulp. Deze publicaties zijn in de eerste plaats bestemd voor gebruik door de eigen diensten, in het bijzonder in hun directe cliëntcontacten. Andere geïnteresseerden kunnen de brochures evenwel steeds downloaden.

Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg

Hulpverleners sturen in eerste instantie aan op vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt, en het gaat over situaties die zo onveilig of bedreigend zijn voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om toch op te treden, kan hij terecht bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg’.

De brochure is ook beschikbaar in andere talen
>
Frans
> Engels
> Turks
> Arabisch
> Slovaaks
> Spaans

Jij en de intersectorale toegangspoort

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en intensief, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Hiervoor is een aanmelding nodig bij de intersectorale toegangspoort. Deze onderzoekt dan de vraag naar hulp of ondersteuning. Dit maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’.

De brochure is ook beschikbaar in andere talen
> Frans
> Engels
> Turks
> Arabisch
> Slovaaks
> Spaans

Jij en de jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige een delict heeft gepleegd of als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor hem of voor zijn ouder(s) noodzakelijk maar op vrijwillige basis niet mogelijk is. Iemand kan dus ook voor de jeugdrechter komen als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer een jongere of andere leden van het gezin in acuut gevaar verkeren. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. Uitzonderlijk komt de jeugdrechtbank ook tussen als ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’.

De brochure is ook beschikbaar in andere talen
> Frans
> Engels
> Turks
> Arabisch
> Slovaaks
> Spaans

Jij en de crisisjeugdhulp

Soms loopt alles plots mis. Wie in een crisis belandt, geraakt overstuur, in de war, in paniek, in shock … Dan is er meestal dringend nood aan hulp. Hulpverleners zijn voorbereid om samen met de betrokkenen zo snel mogelijk een goede oplossing te zoeken, zodat zaken niet nog erger worden. De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse werking van hulporganisaties. Maar soms lukt het niet, is de hulpverlener ten einde raad of is er meer nodig dan wat hij kan bieden. Dan is er een programma crisisjeugdhulp.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en de crisisjeugdhulp’.

De brochure is ook beschikbaar in andere talen
> Frans
> Engels
> Turks
> Slovaaks
> Spaans

JO-lijn

JO-lijn is de informatie- en klachtenlijn voor de jeugdhulp binnen Opgroeien. Over de werking en bereikbaarheid zijn een folder en affiche gemaakt.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Over jeugdhulp.