Folder bemiddeling

Soms loopt de hulpverlening vast. Een jongere, zijn ouders en de hulpverleners raken het niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen een jongere en zijn ouders, waar geen gesprek meer mogelijk is. Of een jongere dreigt uit een voorziening gezet te worden, of wil er zelf niet langer blijven. Het hulpverleningstraject kan zo in het gedrang komen. In dergelijke situaties moet naar een oplossing worden gezocht, zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn. Dat kan in de vorm van bemiddeling. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren en ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen ontknoopt hij het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Meer weten? Bekijk de folder (per regio).

coverbeeld bemiddeling