Folder 'Samen aan de slag met jouw netwerk' - voor ouders en opvoeders

Het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) ondersteunen jouw gezin en andere hulpverleners. Meestal omdat er twijfels zijn of je kinderen veilig kunnen opgroeien. Een consulent van het OCJ of SDJ onderzoekt samen met jou wat er misloopt en welke hulp nodig is om kinderen, jongeren en ouders te helpen. 

Samen met jou willen we ervoor zorgen dat je kinderen veilig en kansrijk opgroeien. Als ouder ben je daarbij onmisbaar. En ook familie, vrienden, buren en leerkrachten kunnen helpen om jouw kinderen groot te brengen. We willen iedereen die belangrijk is in de opvoeding van je kind samenbrengen. Zo kunnen we samen bespreken hoe we jou als ouder kunnen ondersteunen en wie er allemaal een rol kan spelen in het leven van je kinderen. We doen dit via een netwerkoverleg.

foto gezin meerdere generaties