Folder 'Samen op weg naar veiligheid' - voor kinderen en jongeren

Het is best spannend wanneer een jongere hoort dat het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) hem of haar gaat helpen. Dat zijn diensten van de Vlaamse overheid (Opgroeien).

Deze folder legt uit wat we gaan doen en wat een jongere van ons kan verwachten.

foto jongeren in bos