Folder 'Samen op weg naar veiligheid' - voor ouders en opvoeders

Jij en je gezin krijgen ondersteuning van het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) of de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

Samen met jou willen we ervoor zorgen dat je kinderen veilig en geliefd kunnen opgroeien. Als ouder of opvoeder ben je daarbij onmisbaar.

We gaan aan de slag volgens de principes van Signs of Safety. Dat is een manier waarop wij samen met jou een plan opstellen om te zorgen voor veiligheid voor je kind.

Foto vader en kind met blokkentoren