Folder 'Samen op weg naar veiligheid' - voor professionelen

Vanuit hun maatschappelijk mandaat gaan de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) samen met kinderen, jongeren, ouders, opvoedingsverantwoordelijken, hun netwerk en eventueel professionele hulpverleners aan de slag met één doel: kinderen en jongeren veilig, geliefd en omringd laten opgroeien.

De principes van Signs of Safety staan centraal: veiligheid creëren voor kinderen en jongeren in situaties waar hun integriteit en/of ontwikkelingskansen in het gedrang zijn en waarbij de overheid moet tussenkomen in de hulp.

Als hulpverlener ben jij daarbij onmisbaar. We geven dit traject samen vorm.

foto jong kind met fototoestel