Projectrapport oudergespreksgroepen

In 2009 sloegen de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning (VCO) van het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid) uit de verschillende provincies de handen in elkaar, en gingen van start met de 'Werkgroep Jongeren'. De VCO-teams wilden het aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners uitbreiden. De eerste concrete verwezenlijking was het project Tjonge Jonge Jongeren, een pakket met brochures, folders en een DVD over de leefwereld van jongeren.

De VCO bleven nadenken over hoe alle ouders van tieners kunnen ondersteund worden bij de opvoeding en hoe deze opvoedingsondersteuning voor gezinnen toegankelijk te maken Daarom gingen ze in overleg met organisaties en belangenverenigingen van ouders in (kans)armoede (Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Uit de Marge, Welzijnsschakels vzw, De Link vzw met de Teams voor Advies en Ondersteuning rond armoede/TAG armoede). Hieruit kwam voort dat het bestaande pakket Tjonge Jonge Jongeren, het ontmoeten van andere ouders met tieners om te praten over de kinderen, het gezin en de opvoeding sterk ondersteunend kan zijn voor gezinnen. Ze besloten om te werken met oudergespreksgroepen waarin ervaringsuitwisseling en het op een laagdrempelige manier samenkomen centraal staan.

Dit leidde tot een samenwerking tussen de VCO, Welzijnsschakels vzw, De Link vzw (TAO) en Gezinsbond vzw. Het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn stond in voor een projectsubsidie van één jaar. Opzet was om in 2011-2012 verspreid over Vlaanderen en Brussel vijf oudergespreksgroepen voor ouders van tieners op te starten, vertrekkend vanuit een bestaande lokale Welzijnsschakel.

Het rapport omvat een voorstelling van de betrokken partners, de start van het project en een praktische handleiding om zelf een oudergespreksgroep op te starten.

 

Projectrapport oudergespreksgroepen