Rapport "Opvoedingsondersteuning en Migratie-integratie"

Het decreet opvoedingsondersteuning van 13 juli 2007 omschrijft hoe de Vlaamse overheid opvoedingsondersteuning wil organiseren in Vlaanderen en Brussel. De preventieconsulenten van het (toenmalige) agentschap Jongerenwelzijn kregen door dit decreet de naam van Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning en nieuwe opdrachten. Bij het uitvoeren van deze opdrachten, gaan de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning in op vragen en noden inzake opvoeding en OO die in hun regio leven. Deze regio’s zijn: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zo faciliteerden de vijf teams van Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning begin 2012 in elke regio een trefdag ‘opvoedingsondersteuning en migratie-integratie’ voor iedereen die betrokken is bij:

  • ouders met een migratiegeschiedenis
  • opvoedingsondersteuning

Met dit rapport zoomen de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning in op de resultaten van deze ontmoetingsdagen over het thema ‘opvoedingsondersteuning voor ouders met een migratiegeschiedenis’. Ze leggen daarbij de klemtoon op:

  • wat ze geleerd en ervaren hebben
  • bedenkingen, ideeën en signalen die ze gecapteerd hebben.

Dit rapport gaat van start met de uitgangspunten van opvoedingsondersteuning die de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning hebben voorgesteld. Dan volgt een toelichting over de aanleiding, de bedoeling en de respons op de trefdagen‘opvoedingsondersteuning en migratie-integratie’.

Dit rapport wordt afgerond met een algemeen besluit, een antwoord op:

  • Hebben ouders met een migratiegeschiedenis (andere) vragen twijfels of spanningen m.b.t. opvoeding?
  • Hebben zij toegang tot huidige opvoedingsondersteunende initiatieven?
  • Moeten er bijkomende of bijzondere inspanningen gebeuren voor ouders met een migratie-geschiedenis?
Rapport "Opvoedingsondersteuning en Migratie-integratie"