Trawant

Trawant (Zuidkant provincie Antwerpen) is één van de drie geselecteerde pilootregio’s voor de ideale wereld. Trawant greep de kans met beide handen om op zoek te gaan hoe we jon­geren in residentiële zorg meer continuïteit kunnen bieden.

In de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal en visie werden we geprikkeld door Attachement Based Care for teams (ABC for teams). Dit kader helpt multi-expertise teams om gedrag te kaderen binnen gehechtheid en no­den. We kiezen ervoor ons hierin te verdiepen, als aanvulling op reeds aanwezige kaders zoals family finding en geweldloos verzet.

Daarnaast gaan verschillende werkgroepen aan de slag rond een aantal kernthema’s.

  • De werkgroep diagnostiek en ondersteuning bekijkt op welke manier DIW Trawant kan evolueren naar een integratieve diagnostiek, wat teams nodig hebben om jongeren te kunnen blijven begeleiden en hoe we onze jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
  • Een tweede werkgroep bekijkt de rol van dagbesteding en rustmomenten in trajecten van jongeren.
  • Tot slot focust een werkgroep zich op de kracht van de context en netwerk van kinderen en jongeren binnen de ideale wereld.

Alle ideeën, ontwikkelingen … uit de werkgroepen worden gebundeld binnen de ‘trekkersgroep’. Dat is de stuwende kracht van het project, die maandelijks samenkomt. De trekkersgroep zal ook mee vorm geven aan een participatief actieonder­zoek om de stem van kinderen, jongeren, ouders en voorzieningen in kaart te brengen.

Dankzij de inzet en motivatie van de trekkers- en werkgroepleden namen we met Trawant een mooie start, en staan we met veel enthousiasme in dit experiment!