Trawant

Update september 2022

Intussen één jaar geleden zette Trawant zijn schouders onder de ideale wereld.

Sindsdien borrelt het van ideeën in de werkgroepen rond context van kinderen en jongeren, diagnostiek en ondersteuning  en rust, dagbesteding en time-out. Zo zijn er ideeën voor een debat rond het thema beroepsgeheim, wordt nagedacht over een regionale coördinator en afstemmingsteam rond dagbesteding, en worden mogelijkheden verkend rond outreach voor teams en samenwerking met een kinderpsychiater. De werkgroepen proberen in deze fase de ideeën te vertalen naar concrete proefprojecten. De vertaling en uitvoering is voorzien voor de herfst en winter. De verschillende proefprojecten zullen doorlopend worden geëvalueerd.

Daarnaast is de casus-groep verder ontwikkeld. Op dit overleg kunnen anoniem casussen gebracht worden van kinderen en jongeren voor wie een breuk in hun zorgtraject dreigt. De casus-groep dient om - los van modules en over de grenzen van sectoren heen - na te denken over goede praktijken, creatieve ideeën en ervaren drempels. Nadien gaat de aanbrenger van de casus met de inspiratie uit de casus-groep in gesprek met het gezin en de nodige hulpverleningspartners. Anderzijds worden de algemene conclusies teruggekoppeld naar de werkgroepen of trekkersgroep.

Ook op vlak van onderzoek beweegt er heel wat. Nele Claes versterkt sinds kort De ideale wereld Trawant als onderzoeker vanuit de vakgroep CAPRI-jeugd. Ze wordt begeleid door Prof. Dr. Inge Glazemakers (Universiteit Antwerpen). Haar onderzoek loopt in samenspraak met de trekkersgroep, en heeft als doel de praktijk te ondersteunen. Nele stemt voor het onderzoek ook af met Charlotte Fortems, die vanuit dezelfde vakgroep actie-onderzoek verricht naar de drie verschillende ideale werelden.

Ten slotte kijken we reikhalzend uit naar de opstart van de opleidingen Attachment Based Care for teams. Vanaf november tot het einde van de projectperiode zullen zo’n 400 medewerkers van dertien verschillende organisaties opgeleid worden in de theorie rond gehechtheid, en de praktische vertaling hiervan in residentiële en ambulante settings voor kinderen en jongeren. Zo willen we inzetten op het verder creëren van een gedeelde taal en visie, en medewerkers handvaten en steun bieden om kinderen en jongeren te blijven vasthouden, ook wanneer het moeilijk loopt.

Start september 2021

Trawant (Zuidkant provincie Antwerpen) is één van de drie geselecteerde pilootregio’s voor de ideale wereld. Trawant greep de kans met beide handen om op zoek te gaan hoe we jon­geren in residentiële zorg meer continuïteit kunnen bieden.

In de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal en visie werden we geprikkeld door Attachement Based Care for teams (ABC for teams). Dit kader helpt multi-expertise teams om gedrag te kaderen binnen gehechtheid en no­den. We kiezen ervoor ons hierin te verdiepen, als aanvulling op reeds aanwezige kaders zoals family finding en geweldloos verzet.

Daarnaast gaan verschillende werkgroepen aan de slag rond een aantal kernthema’s.

  • De werkgroep diagnostiek en ondersteuning bekijkt op welke manier DIW Trawant kan evolueren naar een integratieve diagnostiek, wat teams nodig hebben om jongeren te kunnen blijven begeleiden en hoe we onze jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
  • Een tweede werkgroep bekijkt de rol van dagbesteding en rustmomenten in trajecten van jongeren.
  • Tot slot focust een werkgroep zich op de kracht van de context en netwerk van kinderen en jongeren binnen de ideale wereld.

Alle ideeën, ontwikkelingen … uit de werkgroepen worden gebundeld binnen de ‘trekkersgroep’. Dat is de stuwende kracht van het project, die maandelijks samenkomt. De trekkersgroep zal ook mee vorm geven aan een participatief actieonder­zoek om de stem van kinderen, jongeren, ouders en voorzieningen in kaart te brengen.

Dankzij de inzet en motivatie van de trekkers- en werkgroepleden namen we met Trawant een mooie start, en staan we met veel enthousiasme in dit experiment!