Jouw dossier in de jeugdhulp

Als jongere in de jeugdhulp heb je een dossier en recht op inzage in dat dossier. Het gaat zowel om dossiers van de eigen diensten Jeugdhulp als van de private voorzieningen Jeugdhulp. Er wordt altijd discreet en zorgvuldig omgegaan met de gegevens daarin.

Dossiers in de jeugdhulp hebben een verplichte bewaartermijn. Die termijn zorgt voor evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers. Zo worden dossiers van de intersectorale toegangspoort, de sociale diensten jeugdrechtbank en de gemandateerde voorzieningen (het ondersteuningscentrum jeugdzorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling) bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt en nadien vernietigd. Dat geldt trouwens voor alle jeugdhulpdossiers, dus ook voor dossiers bij de private voorzieningen jeugdhulp. Je kan dus tot je 35ste verjaardag je dossier in de jeugdhulp opvragen.

Als de jeugdhulp voor jou eindigt, krijg je informatie over deze bewaartermijn en het feit dat je een kopie van dit dossier kan krijgen als je dat wenst.

Meer weten? 

Je dossier inkijken

Wil je jouw jeugdhulpdossier inkijken? Dat kan, mits een paar voorwaarden.

  • Jonger dan 12 jaar
    Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen ouders of opvoedingsverantwoordelijken je dossier inkijken. Het recht op inzage geldt dan niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.
  • Vanaf 12 jaar
    Vanaf 12 jaar mag je zelf als bekwame minderjarige jouw dossier inkijken. Een ouder of opvoedingsverantwoordelijke mag dan enkel het dossier inkijken met jouw toestemming.

Wat je niet te zien krijgt

  • Informatie die we van iemand anders kregen en die dat vertrouwelijk wil houden
  • Informatie over iemand anders, tenzij jullie samenwonen
  • Informatie die jou zou schaden
  • Informatie in documenten bestemd voor het gerecht

Hoe krijg je inzage in je dossier?

Om je dossier bij een voorziening in te kijken, stel je die vraag rechtstreeks aan de voorziening of via Mijn Burgerprofiel. Inzage kan binnen 10 werkdagen na de aanvraag. Hou wel rekening met weekenden en vakantiedagen.

Wil je je dossier bij een dienst Jeugdhulp – ondersteuningscentrum jeugdzorg, sociale dienst jeugdrechtbank of intersectorale toegangspoort – inkijken, neem dan contact op met de dienst in jouw regio.

Een dossier inkijken gebeurt altijd in een gesprek om daarbij de nodige uitleg te kunnen geven. Soms krijg je niet alle informatie te zien. Zo kunnen ook anderen in vertrouwen met ons te praten en kan iedereen rekenen op vertrouwelijkheid.