Contact

Gemeenschapsinstelling De Grubbe

Adres

Hollestraat 78
3078 Kortenberg (Everberg)
België

Telefoon
E-mail

Gemeenschapsinstelling De Grubbe is elke dag bereikbaar (ook op zaterdag en zondag) van 7 tot 22 uur.

Vragen? Contacteer:

Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 16 uur op 02 758 86 11.

Mevrouw An Coucke
Directeur
E-mail an.coucke@opgroeien.be

Enkel de jongere kan initiatief nemen om te telefoneren. De jongere kan dus niet worden opgebeld. Telefoneren naar iemand anders is in principe niet toegelaten. Wil de jongere toch naar iemand anders telefoneren, moet hij of zij hiervoor eerst de contextwerker aanspreken. Deze legt uit wat mogelijk is en hoe hij of zij de toestemming van de jeugdrechter kan aanvragen.

Eerste telefoongesprek dag van aankomst

Wanneer jongeren aankomen in de instelling, hebben ze recht op een eerste telefoon naar de ouders (of voogd, provoogd, pleegouders, adoptieouders, stiefouders). Als de ouders gescheiden zijn, mag de jongere zowel met vader als met moeder bellen, telkens tien minuten.

Jongeren kunnen niet verplicht worden om naar hun ouders te bellen. Los daarvan contacteren de begeleiders van de leefgroep de ouders zo snel mogelijk. 

 

Tijdens het verdere verblijf 

Jongeren mogen zeven keer per week bellen naar toegestane, gecontroleerde nummers, gedurende vijftien minuten. Dit geldt ook voor gesprekken naar het buitenland. De eerste telefoon bij aankomst telt niet mee als een van die zeven.

Twee belmomenten mogen via beeldbellen, enkel naar het telefoonnummer van de ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Bellen kan elke avond, tussen 17 en 21 uur, afhankelijk van het avondprogramma van de leefgroep. De jongeren bepalen samen met de begeleiders wanneer ze bellen.

Vanuit de instelling kan de jongere ook steeds contact opnemen met de advocaat, voogd en/of consulent. Deze contacten tellen niet mee als belmoment. 

Contact opnemen met de jeugdrechter kan alleen via brief.

Als de jeugdrechter anders beslist, is telefoneren toegestaan met: ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen).