Contact

Gemeenschapsinstelling De Grubbe

Adres

Hollestraat 78
3078 Kortenberg (Everberg)
België

Telefoon
Fax
02 758 86 19
E-mail

Dagelijks bereikbaar(ook op zaterdag en zondag) van 07.00 u tot 22.00 u.
Vragen? Contacteer het psychosociaal team: de trajectcoördinatoren (TC) en de contextwerkers (CW).
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 16u op 02 758 86 11 of TC.degrubbe@opgroeien.be en CW.degrubbe@opgroeien.be

Mevrouw An Coucke
Directeur
E-mail an.coucke@opgroeien.be

Enkel de jongere kan initiatief nemen om te telefoneren. De jongere kan dus niet worden opgebeld. Telefoneren naar iemand anders is in principe niet toegelaten. Wil de jongere toch naar iemand anders telefoneren, dient hij of zij hiervoor eerst de contextwerker aan te spreken. Deze legt uit wat mogelijk is en hoe hij of zij de toestemming van de jeugdrechter kan aanvragen.

Eerste telefoongesprek dag van aankomst

Wanneer jongeren aankomen in de instelling, hebben ze recht op een eerste telefoon naar de ouders (of voogd, provoogd, pleegouders, adoptie-ouders, stiefouders). In het geval dat de ouders gescheiden zijn, mag de jongere zowel met vader als met moeder bellen, telkens tien minuten.

Jongeren kunnen niet verplicht worden om naar hun ouders te bellen. Los daarvan contacteren de begeleiders van de leefgroep de ouders zo snel mogelijk. 

Tijdens het verdere verblijf 

Jongeren mogen vijf keer per week bellen naar toegestane, gecontroleerde nummers, gedurende tien minuten. Dit geldt ook voor gesprekken naar het buitenland. De eerste telefoon bij aankomst telt niet mee als een van die vijf. Twee belmomenten mogen via beeldbellen, enkel naar het telefoonnummer van de ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Bellen kan elke avond, tussen 17u en 21u, afhankelijk van het avondprogramma van de leefgroep. De jongeren bepalen in samenspraak met de begeleiders wanneer ze bellen.

Vanuit de instelling kan de jongere ook steeds contact opnemen met de advocaat, voogd en of consulent. Deze contacten tellen niet mee als belmoment. 

Contact opnemen met de jeugdrechter kan enkel via brief.

Als de jeugdrechter anders beslist, is telefoneren toegestaan met: ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen).