Gemeenschapsinstelling

Het aanbod in de gemeenschapsinstellingen steunt grotendeels op de uitgangspunten in het decreet Jeugddelinquentierecht:

  • De gesloten begeleiding binnen de gemeenschapsinstellingen omvat een geïndividualiseerd forensisch traject voor de minderjarige (vermoedelijke) delictpleger, waarbij actief wordt toegewerkt naar re-integratie in de samenleving;
  • Het aanbod is exclusief gesloten. Daarbij wordt ingezet op het constructief en herstelgericht werken met de jongere en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Het actief opnemen van verantwoordelijkheid wordt maximaal ondersteund en gestimuleerd;
  • De doelgroep bestaat vooral uit minderjarige (vermoedelijke) delictplegers. Daarnaast is er, duidelijk afgescheiden qua werking, een aanbod herstelgerichte time-out voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie binnen een gerechtelijke maatregel;
  • Het aanbod is modulair:

Wat?

Er zijn twee soorten publieke jeugdinstellingen in Vlaanderen:

Er zijn meerdere gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen:

De jeugdrechter kan een jongere die een delict heeft gepleegd of hiervan wordt verdacht, plaatsen in een gemeenschapsinstelling. In een open campus is dat mogelijk vanaf 12 jaar, een plaatsing in een gesloten campus kan vanaf 14 jaar. Dat geldt zowel voor meisjes als jongens. Op de website van jeugdrecht staat meer informatie over plaatsingsvoorwaarden en termijnen.

Meer weten over het leven in een gemeenschapsinstelling?

Voor wie?

  • jongeren die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht;
  • jongeren in een verontrustende leefsituatie die door de jeugdrechter worden toevertrouwd aan een gemeenschapsinstelling voor een aanbod herstelgerichte time-out.

Hoe?

Enkel de jeugdrechter kan een jongere die (vermoedelijk) een delict heeft gepleegd, plaatsen in een gemeenschapsinstelling.

De aanmelding voor een plaatsing in een gemeenschapsinstelling verloopt via het CAP (centraal aanmeldpunt).

Door wie?

De gemeenschapsinstellingen maken deel uit van Opgroeien.