Onderwijs

Alle weekdagen, behalve op woensdag en feestdagen, ook tijdens de vakanties, krijgen de jongeren les. In totaal zijn er 16 lesuren per week. Het interne lesaanbod omvat:

  • 10 lesuren algemene vorming;
  • 2 lesuren sport;
  • 2 lesuren zelfstandige studie;
  • 2 lesuren ervaringsleren.