Onderwijs

De jongere volgt onderwijs in de instelling zelf. Een team van leerkrachten volgt de jongens van dichtbij op. Afhankelijk van de situatie ligt de nadruk op:

  • het bevorderen van de motivatie om school te lopen;
  • een eventuele schoolachterstand wegwerken;
  • het bestaande schoolprogramma zo goed mogelijk verderzetten;
  • de terugkeer naar school voorbereiden;
  • het heroriënteren naar verschillende beroepenvelden;
  • het voorbereiden op zelfstandig wonen en werken;
  • het aanleren van de Nederlandse taal (indien de jongere anderstalig is).