Verblijf

Onthaalleefgroep

Bij aankomst gaat de jongere eerst naar de onthaalleefgroep. In een onthaalkamer krijgt hij kledij van de leefgroep en geeft hij zijn persoonlijke bezittingen in bewaring. Kort daarna kan hij zijn intrek nemen in een kamer. Bij ontwenningsverschijnselen of ernstige aanpassingsproblemen kan dat langer duren.

Alle jongens doorlopen een fasesysteem. Om te wennen aan het verblijf, start de minderjarige in een fase waarin hij veel op kamer verblijft. Hij krijgt individuele taken, vragenlijsten, opdrachten van de begeleiders en de maatschappelijk werkers en neemt alle maaltijden op de kamer. Daarna doorloopt de jongere de volgende fases waarin hij geleidelijk aan opgenomen wordt in het leefgroepgebeuren, tot hij uiteindelijk deelneemt aan alle activiteiten.

Begeleidings- of observatieleefgroep

Nadien gaat de jongere naar een begeleidings– of observatieleefgroep. Hier draagt hij zijn persoonlijke kledij en heeft hij zijn persoonlijke bezittingen. Het multidisciplinaire team werkt een handelingsplan uit met doelstellingen en werkpunten. Bij heel negatief gedrag kan de jongere tijdelijk worden afgezonderd met een individuele opdracht, om later opnieuw met een schone lei in de leefgroep te starten. Bij materiële of psychische/sociale schade wordt gezocht hoe de jongere dit kan herstellen, bv. door een deel van zijn zakgeld af te staan of door een herstelgericht gesprek tussen de minderjarige en de betrokkene(n).

Er zijn steeds controles mogelijk in de vorm van kamercontrole of fouillering. Als de minderjarige zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of brengt, kan een isolatiemaatregel noodzakelijk zijn. Dit is geen straf en duurt nooit langer dan nodig. Uiteraard wordt hiervoor ook in gesprek gegaan met de ouders.

Time-out leefgroep

Campus Ruiselede heeft een herstelgerichte time-outleefgroep voor jongens. Hier komen jongeren terecht die een korte rustpauze (14 dagen) nodig hebben vanuit een andere instelling. Nadien keert de jongere normaal gezien terug naar zijn voorziening, dus de herstel- en terugkeergedachte staat centraal.


Personeel

Begeleiders staan klaar om de jongeren individueel op te vangen en te begeleiden. Hierbij ligt de nadruk op:

  • het inbouwen van een rustperiode en het bijbrengen van inzicht in de problemen;
  • het leren omgaan met regels en grenzen, een eerste stap in het aanbieden van structuur;
  • het helpen groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het opnemen van verantwoordelijkheden;
  • het leren uit ervaringen op een positieve manier (dagelijks leven, leefgroepprojecten, samenwerkingsverbanden enz.);
  • het versterken en verbeteren van de contacten met de minderjarige (met zijn ouders …).

Er is nauwe samenwerking met een team van psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en een (para-)medische staf. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de klemtoon op:

  • het individueel en op maat begeleiden van de jongere;
  • het motiveren om zich open te stellen voor verdere hulpverlening na zijn verblijf in de instelling;
  • de begeleiding van de jongere bij specifieke noden;
  • het voorbereiden van de toekomst, in overleg met de ouders en de minderjarige.