Conferentie Opgroeien en ontwikkelingstrajecten

Op 24 april organiseerde Opgroeien een conferentie over opgroeien en ontwikkelingstrajecten, met als uitgangspunt de verbeternota “Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen”.

Dr. Stef Decoene ging als voorzitter van de werkgroep dieper in op de nota zelf, de uitdagingen waarvoor de werkgroep stond, de gemaakte keuzes en de vragen en problemen die de werkgroep (nog) niet kon beantwoorden. Aanvullend gaf dr. Binu Sing een vurig pleidooi voor het bieden van preventie, vroegdetectie- en interventie aan het jonge kind en zijn gezin, zodat het kind de mogelijkheid (terug) gegeven wordt om naar volle potentieel te leven en te groeien. Later op de dag formuleerde professor Maarten Vansteenkiste de vitamines voor groei opdat kinderen en jongeren kunnen groeien en floreren. In vijf themasessies (informationele continuïteit, 10-14 jarigen, gehechtheid, diagnostiek, organisatie en continuïteit van de zorg) is bovendien participatief toegewerkt naar input en aanbevelingen voor verder beleid rond elk van de thema’s.

Het was een inspirerende dag waarop ideeën voor de toekomst werden gelanceerd en afgetoetst.

Hieronder is het materiaal van de conferentie terug te vinden.

Meisje op een schommel