Infomoment draaiboek gedeelde trajecten

Het draaiboek gedeelde trajecten kwam tot stand dankzij een brede samenwerking en is uitgebreid voorgesteld tijdens een infomoment op 19 februari 2020. Er was aandacht voor het brede kader en de link met de visie op Jeugdhulp of het ondernemingsplan van Opgroeien. Werken in gedeelde trajecten sluit zowel aan bij de visie van het decreet Jeugddelinquentierecht als bij de uitwerking van concrete maatregelen. Ook het draaiboek zelf is uitgebreid aangekaart, met name het doel van gedeelde trajecten, de situering ervan, de doelgroep, het referentiekader, de regie, het gedeelde aanbod en het proces. Verschillende workshops zorgden nadien voor verdieping en verfijning.

Oudere handen die samen samen met een jong meisje een boom planten