Infosessies jeugddelinquentierecht 2019

In 2019 organiseerde Opgroeien in samenwerking met SAM  (Steunpunt mens en samenleving) een infomoment over de stand van zaken van het decreet Jeugddelinquentierecht.

Jongere die over straat zwerft