Online inspiratiemoment met Ronen Ziv over delictgericht werken in (samenwerking met) de gemeenschapsinstellingen

Op woensdag 2 december 2020 gaf Dr.Ronen Ziv (Institute of Criminology, Hebrew University; University of Cincinnati Corrections Institute) een online lezing over de integratie van het Risk-Need-Responsivity en Good Lives Model in het dagelijks werken met jeugdige delictplegers binnen en vanuit een gesloten residentiële context.

De gemeenschapsinstellingen hebben inspanningen geleverd om hun forensische werking en beide modellen te combineren in een uitgebalanceerde benadering waarin zowel risico’s als sterktes in rekening worden gebracht in de begeleiding van de jongere en zijn context. Dit initiatief onderbouwt deze inspanningen wetenschappelijk.

Na de lezing van Ziv volgde een levendig debat met Stijn Vandevelde en Stef Decoene waarin diverse uitdagingen op het vlak implementatie, kwaliteitsbewaking en outcome-onderzoek de revue passeerden. Ook het belang van een omringend netwerk van partnervoorzieningen dat aandacht heeft voor de noden van de jongere die niet direct gelinkt zijn aan het delictgedrag, en het inzetten op gezinsgerichte en gezinstherapeutische interventies om tot duurzame veranderingen te komen werd door de sprekers in de verf gezet. Ten slotte nam Ziv ruim de tijd om in te gaan op de vragen die het publiek via de live chat had gesteld.

Deze eerste ontmoeting heeft heel wat interesse en enthousiasme opgewekt bij Dr. Ronen Ziv over onze werking. Hij wil de verschillende gemeenschapsinstellingen bezoeken. De lokale team zullen dan een seminarie kunnen bijwonen over motivationeel werken met jeugdige delictplegers in een gesloten setting.

We danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en bijdrage aan het debat.

Cover boek