Spaarrekening

Als je geplaatst bent in een voorziening Jeugdhulp, gaat automatisch twee derde van het basisbedrag (deel van het Groeipakket) naar Opgroeien (Vlaamse overheid). Dat geld dient om een deel van de kosten van jouw plaatsing te betalen.

Wat gebeurt er met het deel dat overblijft? 

  • Dat gaat automatisch naar de persoon die het Groeipakket ontving vóór je plaatsing. Dat zijn meestal de ouders en is vooral het geval als je nog regelmatig naar huis gaat.
  • De plaatsende instantie kan ook beslissen om het deel dat overblijft op een spaarrekening op jouw naam te plaatsen. Je kan over dat spaargeld beschikken zodra je 18 jaar wordt.

Bij pleegzorg is de vroegere spaarrekening geïntegreerd in de totale kostenvergoeding voor de pleegzorgers. Deze kunnen dus kiezen of ze jou als pleegkind al dan niet spaar- of zakgeld geven, onder meer rekening houdend met hoe ze hiermee omgaan bij eigen kinderen.