Spaarrekening

Als je geplaatst bent in een voorziening, gaat automatisch twee derde van het basisbedrag (deel van het Groeipakket) naar Opgroeien (Vlaamse overheid). Dat geld dient om een deel van de kosten van jouw plaatsing te betalen.

Het resterende derde gaat automatisch naar de bijslagtrekkende vóór plaatsing, dat zijn meestal de ouders en is vooral het geval als je nog regelmatig naar huis gaat. De plaatsende instantie kan echter beslissen om het resterende derde deel van de gezinsbijslag op een spaarrekening op jouw naam te plaatsen. Je kan over dat spaargeld beschikken zodra je 18 jaar wordt.

Bij pleegzorg is de vroegere spaarrekening geïntegreerd in de totale kostenvergoeding voor de pleegzorgers. Deze kunnen dus zelf keuzes maken omtrent de toekenning van spaar- of zakgeld aan jou als pleegkind, onder meer rekening houdend met hoe ze hiermee omgaan bij eigen kinderen.