Groeipakket

Sinds 1 januari 2019 staat Vlaanderen in voor de uitbetaling van het Groeipakket. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Meer info: Tegemoetkomingen in het Groeipakket | Groeipakket

 

Bij het verblijf van een minderjarige in een voorziening gaat automatisch twee derde van de gezinsbijslag naar de voorziening (Vlaamse overheid). Dat geld dient om een deel van het verblijf te betalen.

Het resterende derde gaat automatisch naar de begunstigde of komt op een spaarrekening op naam van het kind. De minderjarige kan over dat spaargeld beschikken zodra hij of zij 18 jaar wordt.

Meer info: Kind dat materiële ondersteuning krijgt | Groeipakket

 

Bij pleegzorg wordt het volledige Groeipakket aan het pleeggezin uitbetaald. Tenzij bij combinaties van verblijfsmodules en pleegzorg, dan worden de pleegouders beschouwd als de biologische ouders en gelden de algemene regels (nl. 2/3 naar voorziening, 1/3 naar pleegouders). 

Meer info:

 

Info en contact