Groeipakket

Sinds 1 januari 2019 staat Vlaanderen in voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Deze heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind en elk gezin.

Bij plaatsing van een minderjarige in een voorziening gaat automatisch twee derde van het basisbedrag naar Opgroeien (Vlaamse overheid). Dat geld dient om een deel van de kosten van de plaatsing te betalen.

Het resterende derde gaat automatisch naar de bijslagtrekkende vóór plaatsing. Dat is meestal naar jou als ouder, in het geval dat je kind regelmatig naar huis gaat. De plaatsende instantie kan ook beslissen om het resterende derde deel van het basisbedrag op een spaarrekening op naam van je kind te plaatsen. De minderjarige kan over dat spaargeld beschikken zodra hij 18 jaar wordt.

Bij pleegzorg wordt het volledige Groeipakket aan het pleeggezin uitbetaald. Tenzij bij combinaties van verblijfsmodules en pleegzorg, dan worden de pleegouders beschouwd als de biologische ouders en gelden de algemene regels (nl. 2/3 naar voorziening/Opgroeien regie, 1/3 naar pleegouders).  De plaatsende instantie neemt een afzonderlijke beslissing een derde naar pleegouders. Wat betreft de uitbetaling van de pleegzorgtoeslag (vroeger: de forfaitaire kinderbijslag) zijn er wel een aantal fundamentele veranderingen. Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

Meer weten? Neem contact op met het team Groeipakket Opgroeien, plaatsingen@opgroeien.be.