Welke typemodules hebben impact op het Groeipakket?

De modules met impact op het Groeipakket zijn:

 • kamertraining
 • verblijf voor minderjarigen, lage en hoge frequentie
 • beveiligend verblijf
 • verblijf in functie van diagnostiek
 • contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
 • begeleiding in een kleinschalige wooneenheid
 • verblijf in een pleeggezin (perspectiefzoekend)
 • verblijf in een pleeggezin (perspectiefbiedend – hoge en lage frequentie)
 • verblijf i.f.v. behandeling met geïntegreerde diagnostiek, tot 5 dagen per week
 • verblijf i.f.v. behandeling met geïntegreerde diagnostiek, tot 7 dagen per week
 • verblijf voor minderjarigen met een GES+-problematiek

Opmerking: Voor de typemodules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en begeleiding in een kleinschalige wooneenheid is er slechts een effect op het Groeipakket tot de leeftijd van 18 jaar.

Elke nacht worden alle schakelingen waar deze modules zijn aan- of afgevinkt, verwerkt en bezorgd aan de uitbetaler van het Groeipakket.