Een jongere die, binnen het positief project, kiest voor een begeleiding (bijv. bij een CGG): krijgt deze prioriteit, gelet op de beperking duur voorbereidende rechtspleging? Probleem van de wachtlijsten binnen de tweedelijnshulpverlening?

Deze jongere krijgt geen prioriteit en zal de gangbare aanmeldingsafspraken bij de erkende dienst moeten doorlopen. We verwijzen ook naar de nieuwe mogelijkheden van de eerstelijnspsychologische functie binnen 1 Gezin 1 Plan.