Wat is de invulling van een positief project?

Het idee achter een positief project is dat het steeds een initiatief is van de jongere. Het parket of de jeugdrechter/jeugdrechtbank kan een minderjarige ook voorstellen om een positief project uit te werken.

Het positief project is een nieuwe reactie die gericht is op het herstel van de gevolgen van het gedrag of het jeugddelict en/of de veroorzaakte schade en de re-integratie van de minderjarige bevordert. Het initiatief laat men zoveel als mogelijk bij de jongere. Het kan bestaan uit:

 • deelname aan een herstelrechtelijk aanbod
 • een prestatie
 • deelname aan een programma of leerproject
 • volgen van een opleiding
 • uitvoeren een georganiseerde activiteit
 • uitvoeren van een taak
 • een gemeenschapsdienst
 • schrijven van een brief aan het slachtoffer

De begeleiding van de minderjarige is een nieuwe opdracht voor de diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) en wordt opgenomen in hun reguliere financiering:

 • actief en laagdrempelig informeren van de jongere en zijn context over het aanbod;
 • actieve procesbegeleiding bij totstandkoming van het positief project;
 • opvolging waarborgen tijdens uitvoeringsfase;
 • zeker zijn van de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke instemming van de personen die eraan deelnemen;
 • rapporteren (ook over inzet).