Getuigenis jongere Pleegzorg

‘Ik ga zoveel van mijn gezin houden’

Deze sterke jongeman kan door omstandigheden niet bij zijn ouders terecht. Pleegzorg zorgt er voor dat hij kan opgroeien in een warm en ondersteunend gezin. Door deze hulp droomt hij zelf al van een toekomst met een gezin, inclusief hond, waar hij veel van zal houden. #jeugdhulp

Een pleeggezin is een warme, doeltreffende oplossing. Pleegouders vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren. Vijf provinciale pleegzorgdiensten, erkend en gesubsidieerd door agentschap Jongerenwelzijn, ondersteunen pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie. Pleegzorg Vlaanderen brengt iedereen samen rond de tafel om pleegzorg te verbeteren en te versterken.