Leslie, consulente bij de sociale dienst Jeugdrechtbank

“Ik vind het gewoon fantastisch om kinderen naar huis te zien gaan.
Dat zijn de momenten waarvoor je het doet.”

De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige een delict heeft gepleegd of in een verontrustende situatie leeft, én als hulp voor het kind, de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is maar niet lukt op vrijwillige basis. De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer er sprake is van acuut gevaar in het gezin. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. 

De jeugdrechter bepaalt welke hulpverlening noodzakelijk is en hoe lang. Hij of zij wordt daarin bijgestaan door de consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) door: 

  • het onderzoeken van maatschappelijke aard;
  • het voorstellen van jeugdhulp aan de jeugdrechter;
  • ervoor te zorgen dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd. 

Leslie is één van die consulenten bij de sociale dienst jeugdrechtbank. Zij vertelt graag over haar job en waarnaar ze streeft in haar contacten met kinderen, jongeren en hun ouders.