Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ)

Wat?

Gerechtelijke hulpverlening is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. Deze bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

Deze dienst heeft diverse opdrachten:

  • onderzoeken van maatschappelijke aard uitvoeren;
  • voorstellen van jeugdhulp formuleren naar de jeugdrechter;
  • ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Voor wie?

Een kind of jongere komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • hij een delict heeft gepleegd;
  • hij zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. Een minderjarige kan dus ook te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij geen delict heeft gepleegd;
  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is (hoogdringendheid);
  • ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

Hoe?

De jeugdrechter geeft de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) opdracht om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Elk dossier wordt aan een consulent toegewezen. De SDJ bestaat uit een team van consulenten onder leiding van een teamverantwoordelijke. Belangrijke beslissingen in een dossier worden voorgelegd aan en besproken met het hele team. Die gedeelde besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van de mening van één persoon.

Na grondig onderzoek geeft de SDJ advies aan de jeugdrechter over het meest wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een (jeugdhulp)maatregel op. Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd. De SDJ is enkel toegankelijk via gerechtelijke weg. Het zijn het parket en de jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging toevertrouwen aan de SDJ. Dit maakt deel uit van de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Door wie?

De sociale diensten jeugdrechtbank maken deel uit van Opgroeien.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’ of lees meer over jeugdbescherming.

Een ruimte voor overleg in een SDJ. Een grote houten tafel in een moderne ruimte.

Meer informatie