Communicatie i.v.m. bezoekregelingen en terugkeerders uit oranje en rode zones

Coronavirus cellen onder een microscoop.

Jeugdhulp heeft een communicatie verspreid naar zijn voorzieningen en naar de CKG over bezoek aan residentiële voorzieningen en over de situatie van terugkeerders uit rode of oranje zones. Dit in navolging van de recente beslissingen door de Taskforce COVID-19 Zorg.

Bezoek aan residentiële voorziening

De bezoekmogelijkheden aan residentiële voorzieningen blijven maximaal behouden, vanwege het psychosociaal-welzijnsaspect voor de kinderen en jongeren. De richtlijnen van 24 juli 2020 bepaalden reeds dat bezoek in elke situatie (1, 2 én 3) mogelijk blijft, mits naleving van de vastgelegde modaliteiten inzake locatie, afstandsregel en/of gebruik mondmasker voor +12-jaar en handhygiëne. De Taskforce bepaalt verder:

  • als een voorziening gevrijwaard is van een uitbraak, maar de gemeente of stad waarin deze voorziening gevestigd is, kent wel een uitbraak, dan beslist een dialoog met de lokale of provinciale overheid over de bezoekmodaliteiten. Daarbij wordt altijd minimaal één bezoeker per week toegelaten.
  • bij een (vermoeden van) uitbraak in én de gemeente of stad, én de voorziening, kan - uitzonderlijk en beperkt in de tijd – ook een bezoekverbod gelden.

Terugkeerders uit rode of oranje zones

Voor wat terugkeerders (bezoekers én personeel) betreft uit het buitenland, zijn er drie mogelijkheden:

  • uit een groene zone: er stelt zich geen probleem;
  • uit een rode zone: voor iedereen is er verplichte quarantaine en testing;
  • uit een oranje zone: Opgroeien beveelt sterk aan om bezoek - door iemand die terugkeert uit een oranje zone - maximaal toe te laten. Een personeelslid dat terugkeert uit een oranje zone kan aan de slag, waakzaam en met strikte inachtneming van beschermingsmaatregelen.

Bezoekers zijn niet toegelaten in een van deze gevallen:

- de bezoeker is in de laatste veertien dagen teruggekeerd uit een rode zone
- de bezoeker heeft positief getest op COVID-19
- de bezoeker 
wacht op het resultaat van de test
- de bezoeker vertoont symptomen 

Mogelijk zal de federale overheid nog alternatieve regels uitwerken voor personen die uit een oranje zone komen. Meer informatie hierover volgt dan.

Voorzieningen kunnen steeds terecht op de FAQ-pagina van de website Opgroeien (onder de titel Voorzieningen) voor meer verduidelijking bij de richtinggevende kaders. Een overzicht van alle richtlijnen voor de sector is te vinden op de themapagina Corona.

Meer weten? Lees de brief aan de voorzieningen Jeugdhulp.