Maak kennis met onze projectleider dagbesteding DIW Trawant

logo ideale wereld trawant

Leena van Dessel werd aangesteld als projectleider dagbesteding. Soms loopt school niet van een leien dakje voor kinderen en jongeren met een zware rugzak. Hoewel veel organisaties, voorzieningen, CLB's, vzw’s, … hier erg op inzetten, blijft het vaak een zoektocht wanneer schoollopen een tijd niet lukt. Het aanbod is bijvoorbeeld versnipperd en niet altijd gekend. Daarnaast kan er regionaal soms een mismatch zijn tussen noden en aanbod. Leena zet zich in om verschillende dingen te verwezenlijken. Zo zal ze de dagbestedingsopties in de regio helder in kaart te brengen, om die informatie voor iedereen zo goed mogelijk beschikbaar te maken via de website van Trawant. Daarnaast zet ze haar schouders onder het oprichten van een regionaal afstemmingsteam onderwijs-jeugdzorg om inspiratie en expertise uit te wisselen, voor alle kinderen en jongeren, of zij nu thuis wonen, in een pleeggezin of in een residentie verblijven. De werkgroep werd hiervoor geïnspireerd door een voorbeeld in Antwerpen. Tot slot kunnen residenties uit de regio Trawant ook bij haar ten rade om samen na te denken wanneer schoollopen tijdelijk niet kan/lukt voor bepaalde kinderen en jongeren die bij hen verblijven. Ze werkt nauw samen met de werkgroep dagbesteding en time-out, waarvan ze mede-trekker is.

  • Ken je nog een dagbesteding/schoolflankerend/schoolvervangend project dat Leena zeker moet opnemen in een overzicht?
  • Zit je met vragen rond dagbesteding voor een kind of een jongere die bij jou verblijft?
  • Wil je zeker aansluiten in het afstemmingsteam?

Je kan Leena bereiken via leena.van.dessel@emmaus.be.

 

 

Maar er is meer…

Daarnaast lopen er nog verschillende andere projecten. We maken onder meer werk van een regionaal gedragen visie rond beroepsgeheim en ademplekken/time-out, en we experimenteren met buddy’s. Ook ons diagnostisch outreach team is in werking getreden. We namen in december ook de tijd om terug te blikken. De ideale wereld Trawant formuleerde actiepunten om intensief te blijven inzetten op samenwerking met VAPH en GGZ. Zo zetten we met veel enthousiasme ons tweede jaar in, op weg naar een meer ideale wereld!