Richtlijnen diensten voor pleegzorg n.a.v. de toename van het aantal besmettingen

Coronavirus cellen onder een microscoop.

De richtlijnen van 24 juli n.a.v. de toename van het aantal besmettingen met COVID-19 - die van toepassing zijn op alle voorzieningen en dus ook op pleegzorg - stellen continuïteit in de hulp- en dienstverlening maximaal voorop. Daarop verder bouwend, formuleert Opgroeien een verduidelijkend kader bij een aantal vragen die zich specifiek voor pleegzorg aandienen. Dit kader is van toepassing op heel de sector pleegzorg.

Uitgangspunten m.b.t. bepaald groepsaanbod binnen pleegzorg en bepaald specifiek (individueel) begeleidingsaanbod in het kader van behandelingspleegzorg

Het is de verwachting dat bepaald groepsaanbod (ook met volwassenen) binnen pleegzorg en bepaald specifiek (individueel) begeleidingsaanbod in het kader van behandelingspleegzorg maximaal gerealiseerd worden, ook in situatie 2 en 3. Voor het flexibel inspelen op de omstandigheden kunnen de diensten voor pleegzorg verder bouwen op de opgedane ervaringen rond digitale groepssessies en rond digitale vormen van individuele begeleiding, en op de ervaringen uit het verkorte screeningstraject in de eerste coronagolf. Goede praktijken worden maximaal uitgewisseld tussen de diensten. 

Meer informatie hierover en over specifieke modaliteiten is te lezen in de brief aan de diensten voor pleegzorg.