Vanaf 17 mei schakelt Jeugdhulp naar fase 3

Enkele jongeren zitten op een muurtje

De jeugdhulp schakelt op maandag 17 mei 2021 terug naar fase 3 van het jeugdhulpprotocol. Dat heeft de Taskforce COVID-19 Zorg op 7 mei beslist op basis van de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in ons land, de stijgende vaccinatiegraad en de beslissingen van het Overlegcomité om een aantal maatregelen te versoepelen.

Ook de volledige eigen dienstverlening van Opgroeien, de kinderopvang, de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning schakelen op 17 mei naar een lagere fase. Op die manier creëren we meer mogelijkheden om voor iedereen een gepaste dienst- en hulpverlening aan te bieden, in evenwicht met het belang van de volksgezondheid.

Wat belangrijk is om mee te nemen:

  • In het jeugdhulpprotocol werden een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op de bescherming door vaccinatie van mensen die tot een risicogroep behoren.
     
  • In fase 3 wordt het weer mogelijk om leefgroepoverschrijdende activiteiten te organiseren. We vragen daarbij wel aandacht te hebben voor de veiligheid van minderjarigen die kwetsbaar zijn doordat ze tot een risicogroep behoren.
     
  • Het blijft uiteraard belangrijk om alle preventieve en hygiënische maatregelen rigoureus toe te blijven passen. Zo heeft de Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat recent enkele aanbevelingen gedaan voor een goede ventilatie. Er is een stappenplan waarmee die stapsgewijs kunnen ingevoerd worden of waarmee de bestaande ventilatie kan geëvalueerd worden. Het stappenplan vind je op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
     
  • Als er een (vermoedelijke) uitbraak is in een voorziening, blijven vanzelfsprekend de richtlijnen voor het omgaan met (vermoedelijke) besmetting en/of outbreak van 29 januari 2021 van kracht.