Contact  |

Verruiming bezoekmogelijkheden voorzieningen Jeugdhulp, pleegzorg en CKG

Coronavirus

In navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de residentiële jeugdhulpvoorzieningen, CKG en pleegzorg in beperkte mate en onder voorwaarden worden verruimd.

Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Het is aan de organisaties om in deze context een gedegen kader uit te werken voor een gefaseerde uitwerking. Daarbij is het belangrijk om zelf de duur en het aantal van de bezoeken te bepalen, rekening houdend met de nood van de minderjarige en zijn context, de oorspronkelijke bezoekregeling en de mogelijkheden van de voorziening, de infrastructuur en het personeel. Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen, moet er voldoende personeel zijn om het bezoek voor te bereiden en te faciliteren, en moet er voldoende beschermingsmateriaal zijn.

Bij de bezoekregeling die elke organisatie uitwerkt, gelden een aantal bepalingen. Zoals:

  • social distancing wordt maximaal gegarandeerd;
  • een minderjarige mag gelijktijdig bezoek van meerdere personen ontvangen, voor zoverre deze personen tot eenzelfde contactbubbel behoren. Wel wordt gevraagd om zoveel mogelijk dezelfde persoon/personen op bezoek te laten komen. Ook voor broers en zussen is het aangewezen om zoveel mogelijk dezelfde contactpersonen aan te houden;
  • iedereen kan nog steeds met twee andere personen een buitenactiviteit ondernemen, mits naleving van social distancing; 
  • bezoek is alleen mogelijk als bezoekers en minderjarige gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden;
  • bezoek vindt plaats in open lucht of in een aparte, daartoe voorziene ruimte (vergaderruimte, bezoekruimte…). De toegang tot die ruimte wordt zo geregeld dat er niet onnodig door het gebouw moet worden gewandeld. Voor pleegzorg kan een beroep gedaan worden op de bezoekruimtes en andere lokalen van de dienst, of een Huis van het Kind in de buurt;
  • bezoekers, jongeren vanaf 12 jaar en personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen steeds een mondmasker;
  • eenmalige transfers zijn nog steeds mogelijk - onder dezelfde voorwaarden zoals eerder omschreven. Bezoeken aan de thuiscontext blijven uitgesloten. Nieuwe richtlijnen hierrond worden binnenkort gecommuniceerd.

Meer weten?

Een overzicht van alle bepalingen is te vinden in de brief van 12 mei aan de residentiële voorzieningen Jeugdhulp, CKG en pleegzorgdiensten.

Meer informatie is ook te vinden op de themapagina corona en Jeugdhulp. Veel gestelde vragen en antwoorden staan op de site Opgroeien.

Nog een vraag? Stuur een e-mail naar corona@opgroeien.be.

Oproep #Jongerenovercorona

Kinderen en jongeren worden te weinig gehoord in coronatijden. Wil jij mee het verschil maken en de stem van jongeren laten klinken? Het Kinderrechtencommissariaat, Keki en de kinderrechtencoalitie ontwikkelden een online enquête voor 8 – 17 – jarigen. De bevraging loopt tot 17 mei.