Brochure ‘Decreet integrale jeugdhulp’

Deze brochure beschrijft de nieuwe plattegrond van de jeugdhulp in Vlaanderen. Ze is bedoeld voor alle hulpverleners en volwassenen die met minderjarigen in
problemen te maken krijgen. Wie een beter zicht krijgt op het landschap van de hulpverlening kan ook sneller de weg vinden naar passende hulp. Het nieuwe
decreet zorgt er mee voor dat het hulpaanbod voor jongeren bruikbaar is, bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen.

Brochure ‘Decreet integrale jeugdhulp’