Decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 - uitvoeringsbesluit 21 februari 2014

Op 21 februari 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het Decreet integrale jeugdhulp definitief goed. Daardoor is de integrale jeugdhulp in Vlaanderen een feit sinds 1 maart 2014. Dat betekent dat de werking van de Comités voor bijzondere jeugdzorg en de bemiddelingscommissies is gestopt. Daarnaast zijn de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de intersectorale toegangspoort in werking getreden.