Forensisch aanbod

Delictgericht werken

Jongeren in een gemeenschapsinstelling doorlopen niet alleen een begeleidingstraject gericht op re-integratie en herstel, maar worden ook dagelijks uitgenodigd en opgenomen in een normaliserend proces waar opvoeding, onderwijs en zorg centraal staan. De basis van het werk in de groep en de klas ligt in het algemeen pedagogisch en didactisch handelen, dat gericht is op welzijnsbevordering, ontwikkeling en scholing van jongeren. Zo groeien zij op tot (jong)volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Het forensisch orthopedagogisch handelen – met focus op recidivebeperking en verbetering van levenskwaliteit - komt daar bovenop.

Herstel

Het zijn in eerste instantie de diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) die instaan voor het uitbouwen en aanbieden van specifieke herstelrechtelijke en herstelgerichte reacties op het delict.

Herstelrechtelijk werken

Het nieuwe jeugddelinquentierecht biedt meer mogelijkheden van herstelrechtelijke reacties op een delict, bv. bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg. Deze bevorderen maximaal de dialoog tussen (vermoedelijke) dader en slachtoffer. Ook het positief project en de leerprojecten zijn relevant voor herstel van schade en aandacht voor dader, slachtoffer en samenleving.

Herstelgericht werken

Oog hebben voor schade en werken rond herstel is uiterst zinvol bij het omgaan met conflicten in een gemeenschapsinstelling. Dit is ook belangrijk voor een constructieve reactie op het delict dat de aanleiding was voor de plaatsing in de gemeenschapsinstelling.