Studiedag 'Herstel in gemeenschapsinstelling De Kempen'

Binnen de gemeenschapsinstelling De Kempen was er voor 2007 geen uitgesproken visie op herstelgericht werken. Het spreken over en handelen naar een sanctioneringsbeleid impliceert het durven nadenken over herstel en hoe dit omzetten naar een praktijk van herstelgericht werken. We kunnen de concepten van ‘straf’ en ‘herstel’ niet los van elkaar denken; het is geen óf-óf-, eerder een én-én-kwestie.

Op 16 oktober 2017 organiseerden de gemeenschapsinstelling De Kempen een studiedag over herstelgericht werken.

Een turnleerkracht die voetballes geeft