1G1P (netwerken RTJ)

Steeds meer jongeren en gezinnen vinden hun weg naar de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de crisismeldpunten. De samenwerkingsverbanden van ‘1 gezin = 1 plan’ hebben als doel de jongeren en gezinnen snel te helpen.

De oproep en rondzendbrief riepen op tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. De provincies Antwerpen en Limburg hadden een specifieke oproep en rondzendbrief.

Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 stond stil bij de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode. Daarnaast vonden provinciale infomomenten plaats die dieper ingingen op de oproep ‘meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’.

Op 20 juni 2020 is een tweede oproep in het kader van één gezin één plan (1G1P) verschenen. Naast de initiële investering van 15 miljoen euro wordt een extra budget voorzien van 9 miljoen euro. Voor de periode 2018-2021 wordt er per eerstelijnszone gemiddeld 400.000 euro geïnvesteerd in rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Documenten