Uitbreidingsbeleid Jeugdhulp

Er wordt meer beroep gedaan op de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook de crisisnetwerken krijgen steeds meer vragen naar directe ondersteuning. Jeugdhulp wil de gezinnen -ook in wachtperiodes- zoveel mogelijk ondersteunen en investeert in snelle en nabije jeugdhulp.

Onder de noemer ‘1 gezin = 1 plan’ zijn er momenteel 15 regionale samenwerkingsverbanden actief. Zij ontvangen jaarlijks extra middelen om te zorgen voor een flexibel aanbod. Dit flexibele aanbod wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Denk hierbij aan contextbegeleiding, psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, begeleiding door een VAPH-voorziening, … De jongere of het gezin moet dan niet wachten op hulp. Werken verschillende organisaties met dezelfde jongere of gezin, dan wordt er, samen met hen, één gezamenlijk plan gemaakt.

Dankzij de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 wordt er meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. Het uitbreidingsbeleid omvat vier werven, met daarnaast ook een uitbreiding van de crisisjeugdhulp, en een programma vroegdetectie en -interventie, gericht naar de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren. Al deze investeringen betekenen een versterking van de jeugdhulp in Vlaanderen.

Uitbreidingsbeleid lokale integrale ketenaanpak

Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) en Katrien Verhegge (administrateur-generaal van Opgroeien) lanceren een oproep m.b.t. integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen. Het project kadert binnen de extra ondersteuning voor initiatieven in het relancebeleid van de Vlaamse regering. Het doel is hiermee zich ontwikkelende en/of al bestaande initiatieven op het snijvlak welzijn-justitie in het werken met minderjarigen en jongvolwassenen bijkomend te ondersteunen en stimuleren.

Alle voorwaarden kan je vinden in de oproep.
Kandidaturen moeten ingediend zijn voor 15 juni 2021.