Uitbreidingsbeleid Jeugdhulp

De druk op de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp stijgt. Ook de crisisnetwerken krijgen steeds meer vragen naar directe ondersteuning. Jeugdhulp wil de gezinnen - ook in wachtperiodes - zoveel mogelijk ondersteunen en investeert in snelle en nabije jeugdhulp.

Onder de noemer ‘1 gezin = 1 plan’ zijn er 15 regionale samenwerkingsverbanden actief. Zij ontvangen jaarlijks extra middelen om te zorgen voor een flexibel aanbod. Dit flexibele aanbod wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Denk hierbij aan contextbegeleiding, psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, begeleiding door een VAPH-voorziening  … De jongere of het gezin moet dan niet wachten op hulp. Werken verschillende organisaties met dezelfde jongere of gezin, dan wordt er, samen met hen, één gezamenlijk plan gemaakt.

Dankzij de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 wordt er meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. Het uitbreidingsbeleid omvat vier werven, met daarnaast ook een uitbreiding van de crisisjeugdhulp, en een programma vroegdetectie en -interventie, gericht naar de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren. Al deze investeringen betekenen een versterking van de jeugdhulp in Vlaanderen.