Jonge kinderen

Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 gaf aanleiding tot de rondzendbrief voor werf 2: zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kinderen. De rondzendbrief creëert een kader dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast.

De partners engageren zich om onmiddellijke oplossingen te realiseren voor jonge kinderen die, door verontrustende situaties, niet thuis kunnen verblijven. Dit moet leiden tot een duurzaam traject voor elk kind, naar een duurzaam verblijf in een gezin: het eigen gezin indien mogelijk, een pleeggezin indien nodig.

Meer weten? Neem een kijkje naar de minisite Zorggarantie jonge kind.

Aziatisch meisje met rode jurk die tekent