Jonge kinderen

Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 gaf aanleiding tot de rondzendbrief voor werf 2: zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kinderen.

De rondzendbrief creëert een kader dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast. De belangrijkste partners:

De partners engageren zich om onmiddellijke oplossingen te realiseren voor jonge kinderen, die door verontrustende situaties, niet thuis kunnen verblijven. Dit moet leiden tot een duurzaam traject voor elk kind, naar een duurzaam verblijf in een gezin: het eigen gezin indien mogelijk, een pleeggezin indien nodig.

Ondertussen werden in alle provincies zorggarantieplannen (‘provinciale procestekeningen’) opgemaakt. Die worden nog verder verfijnd. Tegelijk komt er meer samenwerking met de diensten van Opgroeien die op termijn de zorggarantie zelf zullen coördineren. De expertise over uithuisplaatsing van jonge kinderen wordt ook nog verder gedeeld. De middelen, voorzien om zorggarantie voor het jonge kind te garanderen als het regulier aanbod tekortschiet, worden overgeheveld naar provinciale budgetten.

Documenten

Aziatisch meisje met rode jurk die tekent