Uitbreiding crisisjeugdhulp

Op 18 april 2018 presenteerde het Rekenhof het doorlichtingsrapport over de crisisjeugdhulp. Dat vermeldt dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Dit doet zich voor zowel bij crisisbegeleiding als crisisverblijf voor.

Daarom was er eind 2018 een oproep tot versterking van het crisisnetwerk. Deze uitbreiding moest bijdragen aan een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp in een crisissituatie.

Vanaf 1 maart 2020 zijn er 70 extra modules crisisbegeleiding en 20 extra modules crisisverblijf (met begeleiding) beschikbaar. Het gaat om verzekerd aanbod voor het crisismeldpunt, bovenop de huidige capaciteit in de jeugdhulp. Voor crisisbegeleiding ligt het accent op innoverend aanbod als aanvulling op de huidige methodieken. Voor crisisverblijf wordt ingezet op het versterken van het bestaande aanbod, met aandacht voor de begeleiding tijdens het verblijf.

Overzicht van het toegekende aanbod

Oproep crisisbegeleiding

Regio Naam Module
Antwerpen Crisishulp aan Huis De Aanzet (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Cirkant
Crisishulp aan Huis De Matant (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Vizier (OLO)
6
6
6
7
Brussel Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde 3
Limburg Crisishulp aan Huis vzw Daidalos 6
Oost-Vlaanderen Crisishulp aan Huis de Cocon 8
Vlaams-Brabant Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde
Crisishulp aan Huis vzw Sporen
CKG De Schommel
De Vuurvogel (OVBJ)
3
6
8
1
West-Vlaanderen Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen 10
TOTAAL   70

Oproep crisisverblijf met crisisbegeleiding

Regio Naam Module
Antwerpen CKG Zorgbedrijf Antwerpen
OOOC Elegast
OOOC De Grote Robijn (Emmaus)
OOOC De Kiosk
OBC Mastenhof (OLO)
OOOC Ter Heide
OOOC Kruislink
2
1
1
1
1
1
1
Brussel OOOC t Pasrel 1
Limburg vzw de Oever
OOOC Elkeen
1
1
Oost-Vlaanderen OOOC Morgenster (vzw Lia)
OOOC Amon
OOOC De Bries
1
1
1
Vlaams-Brabant CKG De Schommel
CKG Sloebernest (SVHG)
OOOC ’t Pasrel
1
1
2
West-Vlaanderen OOOC De Wijzer (02)
CKG Sint Clara
1
1
TOTAAL   20

Documenten