Artikel Welwijs 'Signs of Safety - samen leren in een traject richting veilig, geliefd en omringd opgroeien

Signs of Safety (SofS) is een benadering die helpt om op een kracht- en oplossingsgerichte manier om te gaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen mogelijk in gevaar is.

Welwijs - een tijdschrift uitgegeven door de vzw MAJONG binnen werkgebied wisselwerking onderwijs en welzijnswerk - licht SofS kort toe, en bespreekt het implementatieproces in Vlaanderen. Leren van en met elkaar staat daarbij centraal, als voorwaarde tot groei en met respect voor de eigenheid en expertise van iedereen.