Signs of Safety in detail

De Signs of Safety benadering heeft niet alleen aandacht voor de problemen en risico’s in een gezin, maar zoekt naar de balans tussen risico’s en veiligheid in een gezin. Om zowel de risico’s als de veiligheid in beeld te krijgen maakt een hulpverlener gebruik van het perspectief van alle gezinsleden. De Signs of Safety benadering vraagt van hulpverleners om hun doelen nauwkeurig en expliciet te formuleren. Hierdoor wordt de mogelijkheid om een doelgerichte samenwerkingsrelatie te ontwikkelen versterkt en kan je samen tot oplossingen komen.

 

12 Uitgangspunten

De Signs of Safety benadering vraagt om een basishouding van hulpverleners ten opzichte van gezinnen gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 1. Respecteer gezinnen als mensen die het waard zijn om mee te werken.
 2. Werk samen met de persoon, niet met de mishandeling.
 3. Erken dat samenwerking mogelijk is, ook daar waar dwang vereist is.
 4. Erken dat elk gezin signalen van veiligheid vertoont.
 5. Houd de  focus vast op veiligheid.
 6. Leer de wens van het gezin kennen.
 7. Ga op zoek naar details.
 8. Richt je op kleine veranderingen.
 9. Verwar details van de zaak niet met oordelen.
 10. Bied keuzes aan.
 11. Beschouw het gesprek met een gezin als platform voor verandering.
 12. Beschouw de praktijkbeginselen als een streven, niet als een aanname of een veronderstelling.

 

Een werkrelatie opbouwen

In een constructieve samenwerking tussen hulpverleners en gezinnen of hulpverleners onderling vertrekken we vanuit een open blik. We stellen zoveel mogelijk vragen zonder daarbij ons doel uit het oog te verliezen om kinderen in veilig te laten opgroeien.  Door uitgebreid vragen te stellen kunnen we de gezinsleden en hun netwerk tot inzichten brengen en hun aanpak bijsturen. Wie wil inzetten op de veiligheid van kinderen, moet inzetten op hun familie en netwerk en hoe zij de dagelijkse zaken anders kunnen aanpakken.

 

Kritisch denken

Door een houding van kritisch denken aan te nemen stellen hulpverleners zichzelf in vraag en houden ze er rekening mee dat ze het bij het verkeerde eind kunnen hebben. Een vragende houding vanuit de hulpverlener is daarbij essentieel. Kritisch denken is ook van belang bij het beoordelen van risico’s. Deze beoordeling komt tot stand door het afwegen van de gevaren en de krachten binnen een familie en dit samen met deze familie en de hulpverlening.

 

In de praktijk

Signs of Safety is een praktijkgerichte en ook een op praktijk – gebaseerde benadering. Maar het blijft niet enkel beperkt tot hulpverlenrs, ook de organisatie zelf ontwikkelt zich als een lerende organisatie. Een organisatie die het leren van elkaar stimuleert, focust op wat we samen doen, kunnen en delen.  Zelfreflectie en kwalitatieve professionaliteit zijn daarbij cruciaal. Samen kijken naar wat werkt, wat goed gaat en welke ‘best practices’ we hebben, is de motor die ons helpt groeien en ontwikkelen.