Signs of Safety

Kind met beschilderde handen
  • Signs of Safety werd in de jaren ’90 in Australië, met medewerking van ruim 150 hulpverleners uit de jeugdhulpverlening en kinderbescherming, ontwikkeld door Andrew Turnell en Steve Edwards als oplossingsgerichte benadering voor het werken met gezinnen waar kindermishandeling speelt. 
  • Signs of Safety is op meerdere wetenschappelijke theorieën gebaseerd waarbij het oplossingsgericht werken een van de belangrijkste is. Daarnaast gebruikt Signs of Safety ook elementen van de narratieve therapie en sluit het ook goed aan bij het ecologisch model van Bronfenbenner.
  • Signs of Safety biedt een kader van geïntegreerde principes, disciplines, hulpmiddelen en processen. De kernelementen hierin zijn.
  • Werkrelaties zijn essentieel, zowel met gezinnen als met andere partners  in de hulpverlening Het hebben  van een kritische onderzoekshouding (bereid zijn te erkennen  dat je het fout kan hebben, thinking fast thinking slow?). Werken met wat goed werkt en dit wordt bepaald door de werkers en het gezin zelf.
  • Het hart en ziel van de 'jeugdbescherming' en Signs of Safety is een risico-analyse  die we samen met het gezin en het netwerk maken,zodat werkers, maar vooral het gezin en de mensen aan wie het kind toebehoort zich elke dag de vraag kunnen stellen, is dit kind veilig genoeg thuis? Eigenlijk wordt  er een combinatie gemaakt tussen een veiligheidsanalyse en risico-analyse. Veiligheid is meer dan alleen de afwezigheid van risico's.