Tools

Words and pictures

Words en Pictures is een verhaallijn met illustraties om aan kinderen moeilijk bespreekbare gebeurtenissen uit te leggen. Het helpt om aan kinderen (en hun families / netwerk) een eenduidig verhaal te brengen over wat er is gebeurd, wat de zorgen zijn, wie zich zorgen maakt, wat er gaat gebeuren en wat er is besloten door wie.

Waarderend interview

Het waarderend interview is: een manier om op zoek te gaan naar wat werkt. Door vragen te kan er opgemerkt worden welke kennis, vaardigheden en successen ouders boeken en wordt het positieve potentieel gemaximaliseerd.

3 Huizen

De drie huizen is een techniek met als doel kinderen en jongeren meer actief te betrekken. De 3 kernvragen van Signs of Safety ‘Waar zijn we bezorgd om?’, ‘Wat gaat er goed?’ en ‘Wat moet er gebeuren?’ worden gesteld in de vorm van 3 huisjes om deze onderwerpen zo meer toegankelijk te maken voor kinderen of jongeren.

Het veilige huis

Het veilige huis helpt kinderen begrijpen waar het planningsproces zich op richt en geeft aan welke veiligheidsvoorschriften nodig zijn om ervoor te zorgen dat wat er in het verleden is gebeurd niet weer zal gebeuren. Bovendien staan kinderen stil bij wie voor hen belangrijke personen zijn die kunnen helpen.

Genogram

Een genogram is een weergave van de samenstelling van een familie, over minstens drie generaties. Dit gebeurt door middel van symbolen waarmee personen worden aangegeven maar ook onderlinge relaties worden weergegeven. Zo krijg je zicht op ondersteunende relaties, verbroken of verstoorde relaties, ...

Immediate story

Immediate story zorgt voor een duidelijke en directe uitleg aan een kind om het mogelijks schokkend effect van de uithuisplaatsing te minimaliseren.  Het verhaal geeft ook een verklaring voor ouders, pleegouders en familieleden zodat zij in staat zijn om deze uitleg ook zelf te brengen en zo het kind te steunen. Immediate story wordt dan ook bij voorkeur onmiddellijk bij de uithaling (of anders asap) voorgelegd aan een kind  (of kan ook bij de eerste stap in een veiligheidsplan).

De eerdere-successenvraag

De eerdere-successenvraag is de vraag naar wanneer het al eens goed is gegaan en hoe dat gelukt is. De vraag kun je, zoals de meeste oplossingsgerichte vragen, op veel verschillende manieren stellen. Enkele voorbeeldformuleringen zijn: “Wanneer heb je al eens een situatie meegemaakt die al een beetje leek op hoe je wilt dat het wordt?” en “Wanneer ging het al een beetje beter?” en “Wanneer heb je een dergelijk probleem al eens weten op te lossen?

De uitzonderingsvraag

De uitzonderingsvraag ligt dicht bij de eerdere-successenvraag. Bij de uitzonderingsvraag vraagt de consulent wanneer de cliënt minder last had van het probleem. Vervolgens onderzoekt de consulent samen met de cliënt hoe het de cliënt toen gelukt is minder last te hebben van het probleem.

De copingvraag

De copingvraag helpt mensen in moeilijke omstandigheden om nieuwe energie te vinden om hun problemen het hoofd te bieden. Door de copingvraag worden mensen zich er om te beginnen van bewust dat ze het in zekere mate nog steeds volhouden.

Het huis van de toekomst

Het huis van de toekomst is een middel om de visie van familie en netwerk over wat zij als toekomstige veiligheid en beschermende maatregelen zien, te bevragen.

Veiligheidscirkels

De methodiek van veiligheidscirkels is een hulpmiddel om een gezin te helpen om mensen te identificeren voor het veiligheidsnetwerk. Het helpt om in gesprek te gaan over de reden waarom een netwerk nodig is voor de veiligheid van de minderjarige.