Hoe worden jongeren toegeleid naar het beveiligend aanbod? Enkel via de jeugdrechter? Blijven de criteria om geplaatst te kunnen worden binnen beveiligende opvang dezelfde? Even streng? Of worden er andere criteria vastgelegd? Welke?

De functie "beveiligend verblijf" is niet-rechtstreeks toegankelijk. Het decreet sluit niet uit dat ook een jongere zonder beslissing van de jeugdrechter gebruik zal kunnen maken van het aanbod beveiligende opvang. Er loopt een traject van visievorming samen met de initiatiefnemers dat duidelijkheid zal brengen met betrekking tot criteria voor instroom.